BIZmediation

bemiddeling in burgerlijke- en handelszakenVoorstelling

BIZmediation staat voor business mediation ofwel 'bemiddeling in burgerlijke- en handelszaken', zoals omschreven in de Belgische wetgeving.
Bemiddeling als 'Alternative Dispute Resolution' biedt een aantal voordelen ten opzichte van de klassieke geschillenbeslechting via een gerechtelijke procedure.
De bemiddelaar doorbreekt de impasse waarin de partijen zijn beland en hij faciliteert de communicatie. Samen met de partijen gaat de bemiddelaar op zoek naar de belangen die partijen hebben om het geschil op een minnelijke wijze op te lossen.


Basisprincipes

Voorafgaandelijk worden er duidelijke afspraken gemaakt en neergeschreven in een bemiddelingsprotocol. De basisprincipes van een bemiddeling zijn de volgende :

  • partijen nemen op vrijwillige basis deel aan de bemiddeling
  • de informatie aan de bemiddelingstafel is strikt vertrouwelijk
  • partijen verbinden zich ertoe om actief mee te werken aan de bemiddeling
  • de bemiddelaar is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig

Bemiddelingstraject

Nadat elke partij zijn/haar standpunten heeft uiteengezet, gaat de bemiddelaar samen met partijen op zoek naar de belangen die spelen in het conflict.
Belangen kunnen gelijklopend, tegengesteld of verenigbaar zijn. De bemiddelaar begeleidt de partijen om vanuit de belangen opties te genereren die kunnen leiden naar oplossingen.


Uitkomst van de bemiddeling

De bemiddeling kan leiden tot een volledig of een gedeeltelijk bemiddelingsakkoord. Niet elke mediation wordt succesvol afgerond, waarna partijen toch een beroep zullen moeten doen op een arbiter of een gerechtelijke uitspraak.


Rol van de bemiddelaar

De bemiddelaar neemt niet actief deel aan de onderhandelingen. Zijn missie is: het structuur geven aan het bemiddelingstraject, het faciliteren van de communicatie, het doorbreken van impasses.
De bemiddelaar zorgt voor een creatief kader waarbinnen de partijen zelf opties genereren en oplossingen bedenken.


Voordelen

De voordelen van mediation zijn talrijk:

  • vertrouwelijkheid leidt tot discretie : het conflict ligt niet op straat maar wordt binnenskamers opgelost
  • korte en eenvoudige procedure
  • partijen behouden de controle over de onderhandelingen
  • een bemiddelingsakkoord dat op vrijwillige basis tot stand komt, wordt spontaan uitgevoerd


Kostprijs

De kostprijs van de mediation wordt op voorhand afgesproken en vastgelegd in het bemiddelingsprotocol. Gangbaar is een gelijke verdeling tussen de partijen. BIZmediation werkt op uurbasis. Contacteer ons vrijblijvend voor de tarieven.


Lees meer...

Het bovenstaande is een zeer beknopte samenvatting van de principes van mediation en pretendeert zeker niet volledig te zijn.
Lees meer op volgende websites :


BIZmediation is een afdeling van bvba Bouwexperten. Zaakvoerder Jozef Francois is architect en heeft een aanvullende opleiding tot mediator genoten en is erkend als bemiddelaar in burgerlijke zaken en handelszaken volgens wetsartikel 1727 ยง 6.